Ansvarskart for økonomistyring ved UV

Økonomistyring handler om en helhetlig tilnærming til budsjettering, rapportering og kontroll med regnskap.

Ansvarsmatrise - basisøkonomistyring

Økonomistyring i basis omfatter budsjettarbeid, tertialrapportering, prognoser, rådgivning og analyser. Seksjonen gjennomfører også kontrollaktiviteter i lønns- og regnskapsområdet.

    FAK LINK IPED/
FUP
ILS ISP FIKS CEMO
  Prosess-
koordinator

180002180002180000/
180002

180900 180100/
180130
180200 180300 180040  180700
Budsjett Trine Trine Miona Trine 
Terje 
Miona 
Terje Trine 
Rapportering Trine
Prognoser Trine

Analyser og

rådgiving

Pascal
Lønnskontroll Jannani Jannani
Regnskapskontroll Miona/Eli Miona/Eli Miona/Eli Miona/Eli Miona/Eli Miona/Eli Miona/Eli Miona/Eli

Merk

  • Lønnskontroll gjennomføres kvartalsvis på tvers av basis og prosjektregnskapet.
  • Regnskapskontroll innbefatter kvartalsvis gjennomføring av et kontrollprogram.

Ansvarsmatrise - Prosjektøkonomistyring

Prosjektøkonomistyring omfatter rådgiving ved prosjektsøknader, økonomifaglig støtte ifm forhandlinger med oppdragsgiver, kontraktsstøtte, prosjektbudsjettering, prosjektoppretting, tertialrapportering, levetidsprognoser, rådgivning og analyser. Seksjonen gjennomfører også kontrollaktiviteter i lønns- og regnskapsområdet.

 

  FAK LINK IPED/
FUP
ILS ISP FIKS CEMO
  Prosess-
koordinator
180002 180900 180100/
180130
180200 180300 180040  180700
Prosjektoppstart Terje Trine Miona Trine 
Terje 
Miona Terje Trine 
Prosjekt-
rapportering
 
Prognoser  
Analyser og rådgiving Terje
Lønnskontroll Jannani Jannani
Regnskaps-
kontroll
Miona Miona Miona Miona Miona Miona Miona Miona

Merk

  • Prosjektoppstart defineres her som rådgiving i forbindelse med søknadsfase, budsjettering, forhandlingsstøtte og prosjektoppretting i UiOs systemer.
  • Lønnskontroll gjennomføres kvartalsvis på tvers av basis og prosjektregnskapet.
  • Regnskapskontroll på prosjekter innbefatter regelmessig (minst årlig) totalgjennomgang av prosjektporteføljen.
Publisert 15. jan. 2020 07:44 - Sist endret 15. jan. 2020 07:44