Rutine for søknad om tilknytning til IMB

For å få tilknytning til IMB må søker være dekket av en juridisk gyldig avtale som regulerer økonomisk og juridisk relasjon til UiO, og ha finansiering som dekker lønn, arbeidstakerforsikring og eventuelt andre kostnader. 

Hvilke type avtale og finansiering som gjelder for hver søker kan variere i henhold til fakultetets kriterier. Ta kontakt med saksbehandler Julianne Sørflaten Grovehagen hvis du er usikker på hva du trenger til din søknad.

Husk å beregn minst 4 uker til behandling av søknaden.

Rutinen gjelder

Eksterne personer eller bilagslønnede som trenger UiO IT-konto og adgangskort/nøkler for å kunne utføre arbeid ved IMB, for eksempel:

 • Eksterne PhD-studenter (PhD-studenter som ikke lønnes av IMB)
 • Masterstudenter o.l. med veileder på IMB
 • Invitert gjesteforsker
 • Ansatte ved OUS med formalisert involvering i IMBs virksomhet
 • Erasmus+ studenter, traineer og studenter med praksisplass
 • Leietakere
 • Øvrige eksterne

Hvordan søke om tilknytning

Forskningsgruppeleder må avklare og skaffe dokumentasjon på følgende punkter før søknaden fylles ut og sendes inn med vedlegg

 • Dokumenter at juridisk gyldig avtale som dekker forskningssamarbeid, deling av data osv er på plass (vedlegg og/eller referanse til konkret prosjekt)
 • Type avtale som gjelder for hver søker må falle innenfor kriterier for assosiert bruker ved Det medisinske fakultet.
 • Dokumenter at finansiering er på plass for forskere og PhD-studenter som trenger fysisk adgang til IMBs fasiliteter. 
 • Adgang til KPM krever at søker har gyldig kompetansebevis for å jobbe med forsøksdyr (FELASA-bevis). Dette kompetansebeviset må godkjennes av KPM før IMB kan innvilge adgang.
 • Fyll inn søknaden (word) lenger ned på denne siden.

Lever utfylt søknadsskjema og vedlegg direkte til hovedekspedisjonen i første etasje i Domus Medica eller send på epost 
 

Det er instituttleder som til slutt godkjenner alle søknader som medfører direkte eller indirekte kostnader for IMB og UiO (feks IT-konto, kontorplass ol.)

IT-konto og nøkler

Søkere som får innvilget IT-konto forplikter seg til å gjøre seg kjent med og følge universitetets IT-reglement - engelsk.

For tilgang til programvare og andre IT-tjenester, ta kontakt med Lokal IT.

Alle som får utstedt nøkler må signere utlånsskjema for dette i ekspedisjonen. Nøkler skal leveres tilbake

Tilknyttede som jobber på laboratorium

Alle tilknyttede som får tilgang til arbeid på laboratorium plikter seg til å sette seg inn i og følge instituttets retningslinjer for HMS på laboratoriet og rutiner for avfallshåndtering.

Alle søkere som får tilgang til laboratorium ved IMB må delta i introduksjonskurs for laboratorieansatte ved IMB, med mindre tilsvarende kompetanse kan dokumenteres.

Forlengelse av tilknytning

Ved søknad om forlengelse av tilknytning må ny søknad sendes inn.

Når tilknyttede slutter

 • Nøkler og tilgangskort skal leveres i hovedekspedisjonen før avreise.
 • Dersom man har disponert en konto- eller labplass, skal denne ryddes.

Søknadsskjemaer

Leietakere, forskerlinjestudenter og andre UiO-interne, og eksterne som kun trenger fysisk adgang kan sende inn en Forenklet søknad om fysisk adgang.

Trenger du adgang til KPM (Dyrestall) må du sende inn en egen søknad og kompetansebevisSøknad om adgang til KPM.

De som trenger IT-konto og eventuelt fysisk adgang må sende inn full søknad om gjestetilknyning:Søknad om tilknytning med IT-konto

Publisert 19. mai 2021 15:01 - Sist endret 8. aug. 2022 12:47