Innstilling

Type X/N
Tittel i ePhorte Innstilling
Avsender Leder med innstillingsmyndighet
Mottaker Saksbehandler
PV + hjemmel Ofl. § 25 (lovdata.no)
Leder  
Saksbehandler  
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehandling

Se Personalreglementet og Veiledning for medlemmer av innstillings- og tilsettingsråd.

Publisert 24. juni 2014 09:09 - Sist endret 29. jan. 2020 10:45