Signert arbeidsavtale

Type I
Tittel i ePhorte Signert arbeidsavtale - dd.mm.åååå
Avsender Ansatt
Mottaker Enhet
PV + hjemmel Ofl. § 13 (lovdata.no), jf fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef  
Personalkonsulent
  1. Før avtalen legges i ePhorte
  2. Når avtalen er lagt inn i ePhorte
    • Kvalitetssikrer at første tilsettingsdato er riktig i tittelfeltet.
  • Oversender til lønnsgruppen - ikke tidligere enn tre måneder før første tilsettingsdag og ikke før dokumentasjon på ev.passnummer foreligger.

For fakulteter som samarbeider med ISMO:

  • Ved søknad om skattepliktsavklaring på vegne av ansatt: signert avtale oversendes på flyt til AP ISMO, se veiledning.
Standardtekst/annet Merk: Ved utbetaling til utlandet må også skjema for Bankopplysninger for utenlandsbetaling (pdf) legges ved.
Merknad til saksbehanding
Kontroll i SAPUiO

Ved nytilsetting: Når PK har sjekket at arbeidsavtalen er registrert i SAPUiO, skal det skrives inn ansattnummer på personalmappen i ePhorte .

Vedlegg

Type Tittel i ePhorte Merknad til saksbehandling
V Vedlegg til arbeidsavtale  

Tillegg ved utbetaling av lønn til utlandet:

Type Tittel i ePhorte Merknad til saksbehandling
V Bankopplysninger for utenlandsbetaling  
Publisert 7. sep. 2016 10:06 - Sist endret 3. sep. 2018 12:41