Signert arbeidsavtale

Type I
Tittel i ePhorte Signert arbeidsavtale - dd.mm.åååå
Avsender Ansatt
Mottaker Enhet
PV + hjemmel Ofl. § 13, jf fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef  
Personalkonsulent
  • Kvalitetssikrer at dato er riktig i tittelfeltet. Dette skal være første tilsettingsdag

  • Sjekker ev. fagforeningstilknytning i vedlegget, fyller inn riktig informasjon i vedlegget (s.2)

  • Oversender til lønnsgruppen - ikke tidligere enn tre måneder før første tilsettingsdag

Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding Den ansatte sender inn undertegnet arbeidskontrakt + utfylt vedlegg til personalkonsulent.

Hvis eksakt dato for første tilsettingsdag kun er påført i vedlegg til arbeidsavtale, ansees dette som juridisk bindende og lønn foretar registrering i SAPUiO.
Lønn godkjenner at dato ikke står i arbeidsavtalen, men kun i vedlegget.  Ved midlertidige tilsettinger finner PK siste tilsettingsdag når tidsrom for tilsettingen er spesifisert i arbeidsavtalen, og setter inn fra-til dato i kommentarfeltet på dokumentflyten til LØNN (pdf).

For helt nytilsatte: Når PK har sjekket at arbeidsavtalen er registrert i SAPUiO og ansattnummer foreligger, påfører PK ansattnummer på personalmappen i ePhorte.

Se forøvrig informasjon som trengs til HR-portalen.

Merk: Ved utbetaling til utlandet må også skjema for Bankopplysninger for utenlandsbetaling (pdf) legges ved.

Kontroll i SAPUiO

Vedlegg

Type Tittel i ePhorte Merknad til saksbehandling
V Vedlegg til arbeidsavtale  

Tillegg ved utbetaling av lønn til utlandet:

Type Tittel i ePhorte Merknad til saksbehandling
V Bankopplysninger for utenlandsbetaling Legges inn som vedlegg 2
Publisert 7. sep. 2016 10:06 - Sist endret 23. mai 2017 14:09