Ekspertgruppe for Marie Curie-prosjekter (MSCA)

Ekspertgruppen er et administrativt arbeidsfellesskap for kunnskap og erfaringsdeling innenfor MCSA, og bidrar med å tilby relevante, faglige aktiviteter på tvers av enheter ved nivå 2 ved UiO.