Eksamen

Dette er en samling med informasjon, rutinebeskrivelser og retningslinjer knyttet til eksamen som er viktig både for vitenskapelig ansatte og administrasjonen. 

For administrativt ansatte som er på jakt etter brukerveiledning til vurderingsmodulen i Felles Studentsystem (FS) vises det til arbeidsstøtte på UiOs sentrale sider:

FS Brukerveiledninger

Publisert 14. juni 2010 09:44 - Sist endret 12. okt. 2015 10:14