Eksamensavvikling

Informasjon om administrasjon av eksamen

Levering av eksamensoppgave og nettskjema, faglærerbesøk på eksamen og andre opplysninger eksamenskontoret trenger om hjelpemidler, utskrift av vedlegg med mer

Les mer

Generelt om ordbøker og bruk av annet språk enn norsk på eksamen

Les om regler for bruk av ordbøker på eksamen og bruk av annet språk i eksamensoppgave eller besvarelse. Der det ikke er tillatt for alle studentene å bruke ordbok må studentene ha med seg tillatelse fra instituttet i eksamenslokalet. Instituttet kan også gi tillatelse til bruk av annet språk i besvarelsen etter søknad i visse tilfeller.

Les mer

Kandidatnummerering før eksamen

Les mer

Eksamenskollisjoner for studenter

Studentene skal i utgangspunktet velge emner som ikke kolliderer. Noen gjør det likevel, og her er en intern rutinebeskrivelse til hjelp i saksbehandlingen av disse sakene. Hvem skal behandle hva, og hvordan?

Les mer

Tilrettelagt eksamen

Hvem gjør hva av fakultet og institutt når det gjelder tilrettelagt eksamen

Les mer

Utsatt eksamen

Hvem gjør hva av fakultet og institutt når det gjelder utsatt eksamen

Les mer

 
Publisert 14. juni 2010 18:27 - Sist endret 5. des. 2019 14:41