Studieadministrasjon ved IKOS

Biveiledning

Bruk av biveileder til masteroppgaven.

Eksamen

Godkjenning av masterkommisjoner og karakterbeskrivelser ved IKOS.

Emner

Endringer i emneporteføljen ved IKOS fra år til år.

Feltarbeid

Registrering av masterstudenter på feltarbeid.

Hvem gjør hva?

En oversikt over hvem som gjør hva i studieadministrasjonen ved IKOS.

Årshjul

Årshjul for studieadministrasjonen på IKOS