Studieadministrasjon ved IMK

Hvem svarer på hva?

Studieleder, oppgaver:

Bjørnar Hjulstad
Evaluering, kvalitet i utdanning, timeregnskap, masterveiledning og mastersensur, masteroppgaver, tildeling og bytte av veileder, ris og ros, lokaler, skolebesøk, overordnede spørsmål til studieseksjonen

Studiekonsulenter, oppgaver:

Helén Rummelhoff
Masterprogrammene: emner, pensumlister, eksamen, sensur, klage, masterveiledning, masteropptak, veiledning av studenter, nettsider, internasjonalisering, kommunikasjon

Stein Stølen Bjerkaker

BA og årsenhet: oppfølging og veiledning, emner, pensumlister, eksamen, sensur, klage, veiledning av studenter, nettsider, kommunikasjon

Kontakt

Alle henvendelser sendes til: studieinfo@media.uio.no