Studieadministrasjon ved IMK

Hvem svarer på hva?

Studieleder, oppgaver:

Bjørnar Hjulstad
(masterveiledning og mastersensur, masteroppgaver, tildeling og bytte av veileder, ris og ros, lokaler, skolebesøk, overordnede spørsmål til studieseksjonen)

Studiekonsulenter, oppgaver:

Helén Rummelhoff
(emner, pensumlister, eksamen, sensur, klage bachelor/masteremner)

Maria Tårland

(BA oppfølging og veiledning, masteropptak og godkjenning, internasjonalisering, timeregnskap, kvalitet i utdanning)

Kontakt

Alle henvendelser sendes til: studieinfo@media.uio.no