Studieadministrasjon ved ILOS

Her kan vitenskapelig og administrativt ansatte ved ILOS finne rutinebeskrivelser, regler og retningslinjer og andre nyttige ressurser og informasjon knyttet til studier og studieadministrasjon.

Studienyheter