Sensurskjema

Sensurskjema skrives normalt ut i FS. I de tilfeller der dette ikke er mulig, kan MNs sensurskjema lastes ned her.

Ved endring av karakter eller ved eksamener i mindre emner der det ikke er laget FS-protokoll, så kan MNs sensurskjema (pdf) benyttes.

Ved sensurklager kan MNs klagesensurskjema (pdf) benyttes.

 

Skjemaene sendes til:

MN fakultetsadministrasjonen
v/ eksamensgruppa
Postboks 1032 - Blindern
0315 Oslo

Husk at sensurskjemaene må underskrives av samtlige sensorer.

 

Publisert 8. feb. 2019 14:10 - Sist endret 7. feb. 2020 17:12