Saksbehandling av utenlandsk utdanning

Etter at søknad er sendt inn via Nettskjema blir den registrert av arkiv og lagt til saksbehandler ved fakultetet. Dersom søknaden ikke er komplett sendes etterlysning før videre behandling.

Alle saker legges i ePhorte på Anne Aaen-Stockdale, men kan behandles av alle i intgruppa (Anne Aaen-Stockdale, Cecilia Hoel, Ellen Kristine Grøholt). Hva som skjer videre avhenger av hva søknaden gjelder.

Utveksling - forhåndsgodkjenning

Erstatte obligatoriske emner: 

 1. Intgruppa sender anmodning til sakbehandler ved institutt.
 2. Saksbehandler ved institutt sender svar til intgruppa.
 3. Intgruppa sender svar til studenten.

Frie emner: 

 1. Intgruppa behandler saken ferdig og sender svar til søker.

Institutt trekkes inn dersom det må vurderes overlapp mellom emner. Saksbehandler ved institutt vil da motta en anmodning.

Utveksling - endelig godkjenning (etter oppholdet)

Hvis alle emnene var forhåndsgodkjente eller er frie emner: 

 1. Intgruppa behandler saken ferdig og sender svar til søker.

Det er ikke nødvendig med nytt nettskjema/søknad dersom alle emner var forhåndsgodkjente, da trengs kun innsendt karakterutskrift (fra USA skal den direktesendes fra partner). 

Forhåndsgodkjenning var ikke avklart og emner skal erstatte fagemner: 

 1. Intgruppa sender anmodning til sakbehandler ved institutt.
 2. Saksbehandler ved institutt sender svar til intgruppa.
 3. Intgruppa sender svar til studenten.

Institutt trekkes inn dersom det må vurderes overlapp mellom emner. Saksbehandler ved institutt vil da motta en anmodning.

Innpass av emner fra ekstern institusjon (ikke utveksling)

Erstatte obligatoriske emner: 

 1. Intgruppa sender anmodning til saksbehandler ved institutt.
 2. Saksbehandler ved institutt sender svar til intgruppa.
 3. Intgruppa sender svar til studenten.

Frie emner: 

 1. Intgruppa behandler saken ferdig og sender svar til søker.

Institutt trekkes inn dersom det må vurderes overlapp mellom emner. Saksbehandler ved institutt vil da motta en anmodning.

Publisert 21. mars 2019 13:13 - Sist endret 10. des. 2019 20:13