Studieadministrasjon ved ITA / Student Administration at ITA

Hovedside / Main page

Studieadministrasjonen:

Student Administration:

  • Lill Kristin Theodorsen: Studiekonsulent og programkoordinator (masterprogrammet). Oppgaver: Master/phd-program, undervisningsplanlegging, emner, opptak, studienettsider, godkjenning, kvalitetssikring, studentveiledning
  • Brenda A. Atubo: Studiekonsulent/førstekonsulent. Oppgaver: Timeplanlegging og eksamen.
  • Lill Kristin Theodorsen: Study adviser and programme coordinator (Master's degree education): Tasks: Master and doctoral education, planning, admission, courses, approvals, web, quality assurance, student counceling.
  • Brenda A. Atubo: Study adviser. Tasks: Scheduling and exams.
Studiekonsulentene rapporterer til utdanningsleder Frode K. Hansen.

The study advisers report to Head of Education Frode K. Hansen.

Alle henvendelser kan sendes på e-post til vår studieinfo og blir da lest av både Lill og Brenda. All enquiries can be e-mailed to studieinfo.

Ressurser / Resources:

Kontakt / Contact: