Fakultetenes FS-koordinatorer

Det teologiske fakultet

Heidi Christophersen

Tableau: Heidi Christophersen

Det juridiske fakultet

  • Anders Westbye
  • Vurderingsmodulen: Ann Kristin Moldal
  • Tableau: Christine Skogrand Havgar og Anne Margit Tvenge (Axel Hjelme i permisjon)

E-post: jf-fs@jus.uio.no

Det medisinske fakultet

Frode Fagerbakk
Niclas Berger
E-post: med-studiesys@medisin.uio.no

Tableau: Frode Fagerbakk og Niclas Berger

Nettsider: FS ved Medfak

Det humanistiske fakultet

Anne Løken
Torill Stave
Frode Torp Christensen

Tableau: Christine Klem og Anne Løken

Nettsider: FS ved HF-fakultetet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Anne-Lise S. Hansen
E-post: fs-eureka@matnat.uio.no

Tableau: Anne-Lise Siljeholm Hansen

Nettsider: FS ved MN-fakultetet

Det odontologiske fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Siv-Ellen Østengen
E-post: sv-fs@sv.uio.no

Tableau: Siv-Ellen Østengen

Nettsider: FS ved SV-fakultetet

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Ariel Sevendal
Line Sletten
E-post: fs-superbruker@uv.uio.no

Tableau: Ariel Sevendal og Line Sletten

Den internasjonale sommerskolen

Karoline Niklasson