Fakultetenes FS-koordinatorer

Det teologiske fakultet

Det juridiske fakultet

  • Lillian Almaas
  • Midlertidig fra 1. september 2017: Siv-Ellen Østengen
  • Midlertidig: Undervisningsplanlegging og oppfølging av kurs- og fakultetsoppgaver på 2. studieår i rettsvitenskapsstudiet: Siri Eriksen

E-post: jf-fs@jus.uio.no

Det medisinske fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det odontologiske fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Mette D. Vidnes
E-post: sv-fs@sv.uio.no

Nettsider: FS ved SV-fakultetet

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Ariel Sevendal
Line Sletten
E-post: fs-superbruker@uv.uio.no