Fakultetenes FS-koordinatorer

Det teologiske fakultet

Det juridiske fakultet

  • Lillian Almaas, vara: Frode Lyshaugen
  • Vurderingsmodulen: Ann Kristin Moldal

E-post: jf-fs@jus.uio.no

Det medisinske fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det odontologiske fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Siv-Ellen Østengen
E-post: sv-fs@sv.uio.no

Nettsider: FS ved SV-fakultetet

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Ariel Sevendal
Line Sletten
E-post: fs-superbruker@uv.uio.no

Den internasjonale sommerskolen

Karoline Niklasson