Studiestatistikk ved UiO

All statistikk som omtales på disse sidene har til syvende og sist FS som kilde. Når vi bruker FS som kilde, vil tall avvike fra tilsvarende statistikk i DBH. Årsaken til dette er at DBH-data viser et øyeblikksbilde av FS-data på rapporteringstidspunktet. Data hentet fra FS tar høyde for registreringer etter rapporteringsfristen.

Opptaksstatistikk 2004-2016 og Bokkula