Studiestatistikk ved UiO

All statistikk som omtales på disse sidene har til syvende og sist FS som kilde. Når vi bruker FS som kilde, vil tall avvike fra tilsvarende statistikk i DBH. Årsaken til dette er at DBH-data viser et øyeblikksbilde av FS-data på rapporteringstidspunktet. Data hentet fra FS tar høyde for registreringer etter rapporteringsfristen.

Opptaksstatistikk

Støtte til arbeidsstuer i statistikk, feks ved studiekvalitetsrapportering, kan bestilles via fshjelp@admin.uio.no

 

Kurs

Leter du etter Bokkula?

Bokkula, var en midlertidig statistikkløsning hos oss ved UiO i påvente av felles nasjonal løsning (STAR). Oppdatering av data ble avsluttet i 2016 og løsningen ble avpublisert i 2017.