Studiestatistikk ved UiO

All statistikk som omtales på disse sidene har til syvende og sist FS som kilde. Når vi bruker FS som kilde, vil tall avvike fra tilsvarende statistikk i DBH. Årsaken til dette er at DBH-data viser et øyeblikksbilde av FS-data på rapporteringstidspunktet. Data hentet fra FS tar høyde for registreringer etter rapporteringsfristen.

Statistikkverktøyet Tableau

Fra og med 2017 publiseres opptaksstatistikkene i Tableau.

Støtte til arbeidsstuer i statistikk, feks ved studiekvalitetsrapportering, kan bestilles via fshjelp@admin.uio.no

Opptaksstatistikk 2004-2016 og Bokkula

  • Opptaksstatistikk 2004-2016
  • Bokkula  (eldre statistikkløsning gjennomstrømning, frafall, karakterer, studiepoeng pr student) har ikke vært vedlikeholdt siden 2016 og er nå avpublisert.