Tilgang til FS

Hvis du har et tjenestemessig behov for det og er tilsatt ved UiO, kan du få tilgang til FS. Først må du ha brukernavn og passord til IT-ressursene ved UiO. Så må du fylle ut både en taushetserklæring og et valideringsskjema.

Tilgang for nye brukere

Skjemaene kan skannes og sendes på e-post til fsvalidering@admin.uio.no.

Hvis du ikke har mulighet til å skanne dokumentene, kan de sendes til:

Avdeling for studieadministrasjon v/ valideringsansvarlig
Boks 1072, Blindern

Gjør deg godt kjent med at du har taushetsplikt og at du ikke skal snoke i FS.

Utvidet tilgang

Har du behov for utvidet brukertilgang (nye roller), må ditt fakultets FS-koordinator eller overordnede sende en e-post til FS-validering hvor man forklarer hvilken tilgang det er behov for.

For rask saksgang:

  • Legg ved brukernavn på den som skal ha ytterlig tilgang.
  • Skriv hvilke bilder/rutiner/rapporter du trenger tilgang til, ikke bare modulen.

Fakultetenes FS-koordinatorer
E-post til fsvalidering@admin.uio.no

Problemer med pålogging?

Får du beskjed om at kontoen din er låst, eller har du andre problemer med å logge på, kontakt din FS-koordinator.

Tilgangen til FS er personlig

Det er ikke lov å låne ut brukernavn og passord til andre. Tilgangen til FS er personlig, og dersom andre brukere mangler tilganger du har må de skaffe tilgangene de trenger på vanlig måte.

Les mer om dette i IT-reglementet ved UiO (punkt 3). Overtredelse vil kunne føre til bruk av sanksjoner som beskrevet i reglementet (punkt 9).

Reglement for bruk av universitetets IT-tjenester