Karakterutskrift: enkeltbestilling eller flettefil

Hvordan lage karakterutskrift for enkeltstudent eller grupper av studenter, med rapport FS600.001.

Studenter flest bør bruke Vitnemålsportalen eller bestille seg digital karakterutskrift i Studentweb.

FS600.001 Karakterutskrift for enkeltstudent

 1. Åpne FS600.001 Karakterutskrift, enten via knapp i Student samlebilde eller fra modul Vurdering - Rapporter - Karakterutskrift.
 2. Fyll ut fødselsnummer eller studentnummer (klikk på eget felt for å få frem studentnummerfelt).
 3. Uttrekk av resultater: Velg enten "Alle resultater" eller "Alle resultater - faggruppert" da karakterutskrifter fra UiO alltid skal inneholde alle studiepoengsgivende emner avlagt ved UiO. 
  Ikke velg "Resultater som inngår i utdanningsplan", da slik utskrift ikke er egnet på UiO.
 4. Hak av for "Ta med delresultater" og normalt "Karakterutskrift med adresse".
  Årsaken til at man skal hake av for delresultater er at på enkelte emner er bokstavkarakteren bare synlig på delresultatet, mens helheten viser Bestått.
 5. Kjør rapport med Ctrl+R eller klikk på "løpende mann"-knappen. Velg normalt Studentens semesteradresse og klikk OK.
 6. Skriv ut.

 

FS600.001: Karakterutskrift for en definert gruppe (flettefilbestilling)

Rapporten kan brukes dersom du vil skrive karakterutskrift for en definert gruppe, for eksempel et kull studenter.

 1. Kjør rapporten du ønsker å definere gruppen med, for eksempel FS301.010.
 2. Klikk på diskettsymbolet og lagre rapporten (uten kolonneheading) på et fellesområde der færrest mulig andre har tilgang. OBS! Denne filen skal slettes umiddelbart etter bruk av personvernhensyn. Selv om man filtrerer bort visningen av personopplysninger i FS, eksporteres alle opplysninger i rapporten når man lagrer filen.
 3. Åpne FS600.001 Karakterutskrift
 4. Hak av for Hent personer fra flettefil
 5. Finn tilbake til flettefilen på fellesområdet, jf. pkt. 2.
 6. Velg Uttrekk av resultater: Alle resultater (dvs. kronologisk) eller Alle resultater - faggruppert.
 7. Hak av for Ta med delresultater og normalt Karakterutskrift med adresse
 8. Kjør rapport med Ctrl + R eller klikk på "løpende mann"-knappen. Velg normalt Studentens semesteradresse og klikk OK.
 9. Skriv ut.
Publisert 6. des. 2010 14:52 - Sist endret 8. des. 2017 11:59