Semester for utsatt eksamen og kontinuasjonseksamen

Høstsemesteret går fra midten av august til midten av desember, mens vårsemesteret går fra begynnelsen av januar til midten av juni. 

Alle ordinære eksamener skal følge semesterinndelingen etter forskriften og skal derfor settes innenfor det semestret som det datomessig hører til. Ved utsatt eksamen eller innlevering er det allikevel slik at vi utvider tidsrommet for eksamensavvikling.

Hvorfor utvider vi vårsemestret eller høstsemestret ved utsettelser?

 • For at studenten ikke skal bli unødig forsinket i studieløpet.
 • For at gjennomføringen til studieprogram ikke skal bli dårligere enn den egentlig er.

Tidsperiode for eksamen innenfor de enkelte semestrene

 • Eksamen med vårsemesterkode kan opprettes i perioden 2. januar-31.august. Avvikling etter 31. august må opprettes med høstkode.
 • Eksamen med høstsemesterkode kan opprettes i perioden 15. august-31.januar. Avvikling etter 31. januar må opprettes med vårkode.
 • Eksamen i sommersemesteret er forbeholdt sommerskolene.

Utsatt innlevering

 • Brukes ved en rekke vurderingsformer innenfor vurderingstypene oppgave, mappe, hjemme og oblig.
 • Innvilges den enkelte student på bakgrunn av dokumentasjon på gyldig forfall ved å sette frist for utsatt innlevering på den enkeltes opprinnelige vurderingsmelding.
 • Det opprettes ikke ny vurderingsenhet for utsatt innlevering, utsatt innlevering brukes i stedet for utsatt eksamen.
 • Så lenge studenten kan innvilges utsatt innlevering innen henholdsvis 31. august for vårsemesteret eller 31. januar for høstsemesteret, skal vedkommende ikke flyttes over til neste semester eller år.

Utsatt eksamen

 • Brukes ved en rekke vurderingsformer, men bare for vurderingstype avvikling.
 • Innvilges den enkelte studenten på bakgrunn av dokumentasjon på gyldig forfall.
 • Opprettes med egen kode UTS
 • Studenter kan ikke melde seg selv til utsatt eksamen. De meldes manuelt etter saksbehandling ved enheten.
 • Utsatt eksamen må avvikles innen henholdsvis 31. august for vårsemesteret og 31. januar for høstsemesteret.

Kontinuasjonseksamen

 • Brukes ved en rekke vurderingsformer, men bare for vurderingstype avvikling.
 • Er en mulighet enheten gir alle studenter som har strøket, trukket seg under eksamen eller er registrert med gyldig fravær til ordinær eksamen på emner der dette er opplyst om på emnesidene.
 • Opprettes med egen kode KONT
 • Studenter kan melde seg selv via Studentweb innenfor den perioden enheten har satt.
 • Konteeksamen må avvikles innen henholdsvis 31. august for vårsemesteret og 31. januar for høstsemesteret.

Ekstraordinær eksamen

 • Kan brukes ved alle vurderingsformer.
 • Er en mulighet enheter kan benytte i særskilte tilfeller. Det typiske tilfellet er ved overgang fra en studieordning til en annen, hvor studenter innenfor gammel studieordning gis én sjanse til å fullføre denne ordningen i en tidsavgrenset periode.
 • Opprettes med egen kode EKSTRA (lokal kode ved UiO)
 • Studenter kan ikke melde seg selv via Studentweb. Oppmelding foretas manuelt av enheten innen de frister enheten har satt.
 • Tilbud om ekstraordinær til en gitt studentgruppe sendes typisk ut pr e-post via FS.

Ny eksamen

 • Brukes normalt ikke ved UiO
 • Ny eksamen har samme innstillinger som konteeksamen, men studentene får ikke melde seg selv via Studentweb.
 • Registreres med egen kode NY
 • Ny eksamen må avvikles innen henholdsvis 31. august for vårsemesteret og 31. januar for høstsemesteret.

 

Publisert 17. juli 2018 12:07 - Sist endret 28. aug. 2018 10:43