Utdanningssamarbeid gjennom INTPART

Gjennom Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning, INTPART, kan fagmiljøer ved UiO søke om finansiering til etablering, bygging og videreutvikling av strategiske partnerskap av fremragende kvalitet med institusjoner i Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA, samt Frankrike og Tyskland.

INTPART er et program for internasjonalt partnerskap som samadministreres av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) og Norges forskningsråd (RCN).

INTPART bidrar til etablering, bygging og videreutvikling av strategiske partnerskap av fremragende kvalitet gjennom strategier for kobling av høyere utdanning, forskning og innovasjon mellom Norge og Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA, samt Frankrike og Tyskland. Studentutveksling, sommerskoler etc. kan være blant aktivitetene i programmet .

Avtaleinngåelse og studentmobilitet

Avdeling for studieadministrasjon, Seksjon for studiekvalitet er kontaktpunkt for det som gjelder utdanningssamarbeid og mobilitet gjennom INTPART. 

Kontaktpersoner for internasjonaltt utdanningssamarbeid på relevant enhet bør involveres i INTPART-prosjekter for råd om etablerte rutiner og frister for utveksling av studenter, og mottaksapparat for utvekslingsstudenter som kommer til UiO. 

Inn- og utreisende studenter på INTPART-prosjekter må registreres i FS på egne avtaler inngått og registrert for hvert prosjekt, eller på allerede opprettede bilaterale avtaler som administreres lokalt.

Avtaler under INTPART inngås som bilaterale avtaler, se egen nettside for rutiner og avtalemaler for bilaterale avtaler.

For informasjon rutiner og frister for studentmobilitet, se oppfølging av innreisende studenter og ph.d. under INTPART

Mer om aktiviteter i INTPART

Utlysningen i 2020 har frist 18. november kl. 13.00. Se egen nettside om søknadsprosessen og utlysning for 2020 på Forskningsrådets nettsider.

Eksempler på aktiviteter som det kan søkes støtte til gjennom INTPART:

  • Ekstrakostnader ved kortere eller lengre gjensidige mobilitetsopphold av studenter, forskere, ledere og administrativt personale
  • Utvikling og gjennomføring av workshops, seminarer og konferanser
  • Utvikling og gjennomføring av intensive kurs, feltkurs, sommerskoler o.l.
  • Samarbeid om pensumutvikling og utvikling av felles kurs, studieprogrammer og/eller grader
  • Planlegging og utvikling av forskningssamarbeid
  • Gjesteforelesninger og felles undervisning og veiledning av studenter og kandidater
  • Samarbeid med arbeids- og næringsliv
  • Andre aktiviteter som omfatter internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid

Les mer om INTPART på Avdeling for forskningsadministrasjons nettsider og på Dikus nettsider

Publisert 14. juni 2019 15:38 - Sist endret 3. nov. 2020 09:39