Erasmus+

Om Erasmus+

  • Erasmus+ er verdens største mobilitetsprogram for høyere utdanning.
  • I tillegg til student- og ansattutveksling åpner programmet for finansiering av samarbeidsprosjekter med bedrifter, organisasjoner og universiteter både i og utenfor EU.
  • UiO har over 600 institusjonelle mobilitetsavtaler i Erasmus+ med høyere utdanningsinstitusjoner i Europa.

Erasmus+ 2021-2027

Kontakt oss

Avtaleinngåelse og utvekslingsavtaler i Erasmus+

All studentmobilitet og undervisningsmobilitet i Erasmus+ skal foregå gjennom formelle utvekslingsavtaler. Avtalene skal være forankret i fagmiljøet, og administreres på institutt- el. fakultetsnivå. I ny avtaleperiode 2021-27 skal avtaler inngåes digitalt via EWP (Erasmus Without Paper). Les mer

Erasmus+ prosjektsamarbeid og finansiering

 

Erasmus Charter of Higher Education 2014-2020

Erasmus Charter of Higher Education (ECHE) er et akkrediteringsbevis utstedt av Europakommisjonen som gir UiO adgang til å søke om midler og delta i aktiviteter i Erasmus+.