Internasjonalisering av studier

På UiO jobbes det med internasjonalisering av studiene både sentralt og lokalt. Avdeling for fagstøtte (AF) har systemansvar og forvalter feltet i samspill med UiOs fakulteter og grunnenheter.

For informasjon om forskermobilitet, internasjonalisering for PhD og opptak av internasjonale gjesteforskere eller PhD-studenter, se internasjonalt forskningssamarbeid.


Erasmus+


Opptak av internasjonale studenter


Publisert 13. aug. 2008 10:59 - Sist endret 23. mai 2018 14:25