Internasjonalt utdanningssamarbeid og mobilitet

På UiO jobbes det med internasjonalt utdanningssamarbeid og student- og ansattmobilitet både sentralt og lokalt. Avdeling for studieadministrasjon har systemansvar og forvalter dette feltet i samspill med UiOs fakulteter og grunnenheter.

For informasjon om forskermobilitet, internasjonalisering for PhD og opptak av internasjonale gjesteforskere eller PhD-studenter, se internasjonalt forskningssamarbeid.


Program- og avtaleforvaltning


Erasmus+


Studentmobilitet


Finansiering av utdanningssamarbeid

Publisert 13. aug. 2008 10:59 - Sist endret 28. juli 2020 13:28