Kontaktpersoner UiO - studentmobilitet

Det teologiske fakultet

Kontaktperson Fagområde E-post Adresse
Osama Rajpoot Fakultetskoordinator

osamah.rajpoot@teologi.uio.no, info@teologi.uio.no

PB 1023

Det juridiske fakultet

Kontaktperson Fagområde E-post Adresse
Elisabeth Reien Fakultetskoordinator, innreisende elisabeth.reien@jus.uio.no PB 6706
 
Jens Peder Lomsdalen Fakultetskoordinator, utreisende j.p.lomsdalen@jus.uio.no

Det medisinske fakultet

Kontaktperson Fagområde E-post Adresse
Anne Westheim Fakultetskoordinator, innreisende anne.westheim@medisin.uio.no PB 1078
Cecilie Poulsson Krogh Fakultetskoordinator, utreisende c.p.krogh@medisin.uio.no
Ola Anders Magnusson

Institutt for helse og samfunn - EUHEM

o.a.magnusson@medisin.uio.no PB 1130

Det odontologiske fakultet

Kontaktperson Fagområde E-post Adresse
Kjersti Carlsen Internasjonalisering k.e.carlsen@odont.uio.no PB 1142

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Kontaktperson Fagområde E-post Adresse
Cecilie Brinck Boholm Fakultetskoordinator c.b.boholm@uv.uio.no PB 1161

Det humanistiske fakultet

Kontaktperson Fagområde E-post Adresse
Bjarne Skov Fakultetskoordinator bjarne.skov@hf.uio.no PB 1079
Therese Gjessing Fakultetskoordinator therese.gjessing@hf.uio.no
Graciete G. S. Londrim Fakultetskoordinator, innreisende graciete.sousa@hf.uio.no
Britt Marie Forsudd Institutt for lingvistiske og nordiske studier b.m.forsudd@iln.uio.no PB 1102
Maria Tårland Instutt for medier og kommunikasjon maria.tarland@media.uio.no PB 1093
Helena Neumann Institutt for arkeologi, konservering og historie helene.neumann@iakh.uio.no PB 1019

Lene Ørbech Jensen

 

Institutt for kulturstudier og orientalske språk

international@ikos.uio.no
 

PB 1010
Tor Ivar Østmoe Institutt for filosofi, idé- og kulturhistorie, og klassiske språk t.i.ostmoe@ifikk.uio.no PB 1020
Lisbeth Larsen Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk lisbeth.larsen@ilos.uio.no PB 1003
Ellen Filmberg Institutt for musikkvitenskap ellen.filmberg@imv.uio.no PB 1017

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Kontaktperson Fagområde E-post Adresse
Ellen Kristine Grøholt Fakultetskoordinator e.k.groholt@mn.uio.no PB 1032
Anne Aaen-Stockdale Fakultetskoordinator a.a.stockdale@mn.uio.no PB 1032

Anna Mazzarella

Institutt for biovitenskap a.v.b.mazzarella@ibv.uio.no
studieinfo@ibv.uio.no
PB 1066
Kyrre Grøtan kyrre.grotan@ibv.uio.no
studieinfo@ibv.uio.no
My Hanh Tu m.h.tu@ibv.uio.no
studieinfo@ibv.uio.no
Øystein Gjermshusengen Institutt for farmasi oystein.gjermshusengen@farmasi.uio.no PB 1068
Lill Kristin Theodorsen Institutt for teoretisk astrofysikk l.k.theodorsen@astro.uio.no PB 1029
Espen Murtnes Fysisk institutt

 

studieinfo@fys.uio.no

espen.murtnes@fys.uio.no

PB 1048
Christian Thorn christian.thorn@fys.uio.no

Grete Stavik-Døvle

studieinfo@fys.uio.no

grete.stavik-dovle@fys.uio.no

Ida Elisabeth Rydning Institutt for teknologisystemer i.e.rydning@its.uio.no

PB 70

KJELLER

Mozhdeh Sheibani Harat Institutt for informatikk
 
mharat@ifi.uio.no PB 1080
Vanja Haugland Institutt for geofag

vanja.haugland@geo.uio.no

studieinfo@geo.uio.no
PB 1047

Kirsti Ales Dalseth

Kjemisk institutt

k.a.dalseth@kjemi.uio.no,
studiekonsulenten@kjemi.uio.no
studieinfo@kjemi.uio.no

PB 1033
Elisabeth Giil Matematisk institutt elisagiil@math.uio.no
studieinfo@math.uio.no
PB 1053

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kontaktperson Fagområde E-post Adresse
Tron Trondal

Fakultetskoordinator

tron.trondal@sv.uio.no

PB 1142
Runar Forsetløkken Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi runar.forsetlokken@sosgeo.uio.no
international@iss.uio.no
PB 1096
Siv Håberg Institutt for statsvitenskap siv.haberg@stv.uio.no PB 1097

Jostein Peter Eikrem Koløen

Nicklas Poulsen Viki

Psykologisk institutt

 

GLOBAL MINDS

j.p.e.koloen@psykologi.uio.no

 

n.p.viki@psykologi.uio.no

PB 1064
Katrine Blindheimsvik Sosialantropologisk institutt henvendelser@sai.uio.no PB 1091
Mari Strønstad Øverås Økonomisk institutt m.s.overas@econ.uio.no PB 1095
Camilla Flatøy TIK/ESST camilla.flatoy@tik.uio.no PB 1108

Andre enheter

Kontaktperson Enhet/rolle E-post Adresse

Nita Kapoor

Den internasjonale sommerskole (ISS) nita.kapoor@iss.uio.no  PB 1082
Anne-Line Sandåker Senter for utvikling og miljø (SUM) info@sum.uio.no
studentinfo@sum.uio.no
PB 1116
Helle Pedersen Granum Senter for tverrfaglig kjønnsforskning h.p.granum@stk.uio.no PB 1040
Cecilie Mellingsæter Sundet Senter for entreprenørskap, leder c.m.sundet@sfe.uio.no
studieinfo@sfe.uio.no
PB 1169
Turid Høiberget Nilsen Universitetsbiblioteket (UB) t.h.nilsen@ub.uio.no PB 1009

 

Publisert 20. okt. 2017 11:20 - Sist endret 1. des. 2020 10:58