Informasjon og profilering

På denne siden finner du sentrale ressurser om informasjon og profilering om inn- og utreisende utveksling.

Innreisende

Utreisende

  • Facebook-gruppa UiO:Utveksling er ment til erfaringsdeling mellom UiO-studenter som ønsker å dra, er og har vært på utveksling. Den er underlagt UiOs offisielle Facebook-profil, inkludert retningslinjer for bruk, og blir administrert av Seksjon for Studiekvalitet (SK). SK svarer på spørsmål og henviser ved behov til rett kontaktpunkt. UiO-ansatte skal ikke besvare spørsmål med private Facebook-profiler.
  • Utvekslingsambassadører er UiO-studenter som formidler sine erfaringer underveis i og etter utveksling. Ordningen blir administrert av Seksjon for studiekvalitet i samarbeid med enhetene.
  • Mal for roll-up
  • Mulig profilering av utvekslingsstudenter i UiOs offisielle SoMe-kanaler, fra høsten 2021:
    Men, jeg er jo student, på Facebook
    - Humans of UiO, på Instagram
    - Q&A i Instagram stories, inkludert egen Highlights.

Eksterne og interne ressurssider om utveksling

Publisert 13. jan. 2010 12:33 - Sist endret 19. aug. 2022 10:43