Informasjon og profilering

Mange enheter ved UiO er involvert i informasjonsarbeid i forbindelse med internasjonalisering av studier. Som hovedregel har den enkelte enhet ansvar for å sørge for at egen, relevant informasjon er tilgjengelig på engelsk.

Engelsk terminologi

Til hjelp i arbeidet med å lage informasjon på engelsk, anbefaler vi ulike ressurser:

Brosjyrer på engelsk

SK oppdaterte i 2019 brosjyren om utveksling ved UiO:

I 2015 ble det laget en mer generell brosjyre om UiO på engelsk:

Brosjyrene kan brukes i kontakt med samarbeidspartnere og i representasjon og informasjonsarbeid mot potensielle internasjonale studenter.

UiOs Facebook-side UiO:Utveksling

UiOs Facebook-side for utvekslingsstudenter, UiO:Utveksling er en offisiell UiO-gruppe på Facebook som administreres av mobilitetsteamet i Seksjon for Studiekvalitet. Siden er underlagt UiOs retningslinjer for hvordan vi bruker Facebook.

Siden skal være for studenter som er på utveksling- eller for de som ønsker å dele sin erfaringer etter hjemkomst. Gruppen vil også ha en viss funksjon overfor studenter som vurderer å søke utveksling, men primært vil den fortsatt være en side for de skal/er- eller har vært ute. Profilen vil derfor ikke brukes i utstrakt grad til rekruttering (annonsering av partnerbesøk, infomøter osv.) da andre kanaler er mer egnet.

Siden skal svare på konkrete spørsmål som fremkommer og henvise til rett kontaktpunkt hvis vi sentralt ikke skal/kan besvare. NB: Husk at UiO-ansatte ikke skal besvare spørsmål som privatpersoner med egne FB-profiler. 

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DikU) 

Dikus nettsted www.studyinnorway.no er en nasjonal portal som skal profilere norsk høyere utdanning og forskning i utlandet.

Se også Dikus utvekslingshåndbok: Hvordan lykkes med utveksling

Publisert 13. jan. 2010 12:33 - Sist endret 3. jan. 2020 15:23