Tall og statistikk - studentmobilitet

Eksakte tall for studentmobilitet vil variere i henhold til hvilke kriterier og avgrensinger man velger. UiO bruker statistikkverktøyet Tableau for å lage og presentere statistikk på studiedata. Tall kan også hentes fra FS og fra DBH - Database for høyere utdanning.

DBH-tallene

UiO rapporterer utvekslingstall to ganger i året (februar og oktober) til Database for høyere utdanning (DBH). Tallene hentes ut fra Felles Studentsystem (FS) og utplukket gjøres i henhold til spesifikasjoner gitt av Kunnskapsdepartementet.

I DBH-statistikken registereres studenter på opphold i utlandet som kan inngå som en del av graden ved UiO. Utvekslingsopphold innenfor en utvekslingsavtale som oppfyller kravene til minimum varighet genererer mobilitetstilskudd til institusjonen. Data registreres på semesterbasis. Den enkelte student rapporteres inn for det semesteret oppholdet opphører. 

Studenter på fellesgrader skal rapporteres som utvekslingsstudenter forutsatt at de tar deler av graden ved rapporterende institusjon, og deler av graden ved en institusjon i utlandet.

Se SADMs rutine for dataregistrering og kvalitetssikring i Utvekslingsmodulen

DBHs egne sider kan du lett finne ulike tabeller og oppsett av mobilitetstallene ovenfor, og f.eks. få dem brutt ned på enheter og kategorier avtaler.

Se også HK-dirs nettside om DBH-rapportering av utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram

Lokale UiO-tall fra FS

DBH-rapporteringen har klare begrensninger, og inkluderer f.eks. ikke UiO-studenter på korte opphold, opphold ved sentre i utlandet, feltarbeid, osv. Tall og statistikk som ikke finnes i DBH kan hentes direkte fra FS eller gjennom Tableau.

Se mer om studiestatistikk ved UiO

Relevante rapporter fra Tableau

Krever innlogging i Tableau (brukernavn@uio.no + passord):

Flere rapporter kommer

 

 

Publisert 10. feb. 2011 14:50 - Sist endret 3. feb. 2022 15:23