Studiekvalitet på programsidene

Alle programsider skal ha en egen mappe kalt studiekvalitet. I denne mappen legger man alle evalueringer og rapporter i .pdf-format, og bruker index-siden til å lage en oversikt over tilgjengelige evalueringer og rapporter.

Retningslinjer for publisering av informasjon om studiekvalitet

 • Informasjon om studiekvalitet samt rapporter og evalueringer skal kun ligge i studiekvalitetsmappen på studieprogramnivå. Det skal IKKE ligge rapporter og informasjon om studiekvalitet på andre nettsider, som for eksempel på instituttsidene. Dette er bl. a for å unngå at informasjonen blir utdatert. 
 • Rådata med identifiserbar informasjon skal ikke publiseres på nettsidene.
 • Index-siden i studiekvalitetsmappen inneholder en fast tekst om studiekvalitet som er utarbeidet av fakultetet. Denne teksten skal ikke endres.

Disse rapportene skal publiseres

 • Periodisk programevaluering (minimumskrav for publisering: hvert sjette år)
 • Programgjennomgang (minimumskrav for publisering: hvert år)
 • Tilsynssensorrapport (minimumskrav for publisering: annethvert år)
 • Periodisk emneevaluering (minimumskrav for publisering: hvert sjette år)

Slik legger du ut evalueringer og rapporter på studiekvalitet-siden

 1. Lagre rapporten(e) i PDF på hjemmeområde.
  • Dokumentet skal ha følgende navn:
   • Emner: [årstall]_[emnekode]_[type rapport] Eksempel: 2018_ECON1210_periodisk emneevaluering
   • Program: [årstall]_[programnavn og nivå]_[type rapport]_ Eksempel: 2018_sosiologiBA_periodisk programevaluering
 2. Gå inn i mappestrukturen til programmet du skal publisere rapporter i
 3. Her finner du mappen "Studiekvalitet"
 4. Denne mappen skal ha en index-fil du kan redigere
 5. Last opp filen til mappen. Har du mange filer så anbefales det at man oppretter mapper på for eksempel årstall. Da slipper du at det blir mange filer i samme mappe.
 6. Overskriftene i "overskrift 3" på index-siden skal være:
  • Periodisk programevaluering
  • Periodisk emneevaluering
  • Programgjennomgang
  • Tilsynssensorrapporter
  • (Evt. annen evaluering)
 7. Lenk opp filen på index-siden til studiekvalitet, med en forklarende tekst. Eksempel: (kulepunkt) Periodisk emneevaluering for ECON1210, 2018 
 8. Nettsiden om studiekvalitet skal ha en fast lenke inn til studieprogrammets resultat i Studiebarometeret. Denne lenken blir lagt inn av studienettredaktør, så den trengs ikke å endre på.

På studieprogrammets forside vil det ligge en lenke under "Ressurser" som heter "Evalueringer". Denne lenker inn til siden om studiekvalitet. Studienettredaktør legger opp denne lenken på alle studieprogramsider når du har publisert index.html.

 

Eksempel som illustrerer strukturen på siden:

 

Annen evaluering

Overskriften "Annen evaluering" brukes bare i følgende tilfeller: 

 • Evaluering programmene ønsker å publisere på siden, men som ikke er dekkes av punktene over.
 • Ved andre typer rapporter om studiekvalitet. Eksempel: PSIs 

Eksempel: Type evaluering_emne_årstall.

Husk at rådata med identifiserbar informasjon skal ikke publiseres på nettsidene. Et eksempel er svar via nettskjema.

Eldre evalueringer som ligger andre steder enn i studiekvalitetsmappen

For evalueringer tilbake i tid, kan programmene lenke opp evalueringer fra disse sidene for å vise historikken tilbake i tid (minimum 6 år). Nye evalueringer og rapporter legges fortløpende inn på studiekvalitetssidene i henhold til malen framover, evt. relevant informasjon om studiekvalitet kan overføres til den nye siden.

Arkivering

Følgende evalueringer skal også legges i ePhorte:

 • Periodisk programevaluering
 • Programgjennomgang 
 • Tilsynssensorrapport

Kontakt

Studiekvalitet på SV: Liv Tone Måseidvåg

Webtekniske spørsmål: studieredaktor@sv.uio.no

 

 

 

Publisert 18. feb. 2019 12:55 - Sist endret 24. mai 2019 09:22