Når studenten har problemer

 

Ved behov for psykososial oppfølging

Ved bekymring om en students psykiske helse eller når studenten selv signaliserer behov for hjelp, har alle ansatte plikt til å informere om SiOs hjelpetjenester.

  • Beskriv SiO Rådgivning som en tjeneste hvor en kan få hjelp når livet som student er krevende. Tilby gjerne å ringe sammen med studenten for å bestille time hos SiO Rådgivning på 22 85 33 00.  Telefontid: Mandag til fredag 08.15-11.00 og 12.30-14.30.
  • Tilsvarende kan SiOs psykologtjenesten beskrives som et tilbud som mange studenter benytter seg av for å hjelp ut av en vanskelig periode. Timebestilling mandag til fredag 08.15-11.00 og 12.30-14.30 på telefon 22 85 33 00.
  • Ved alvorlig bekymring for en students psykiske helse kan instituttet/fakultetet ringe og rådføre seg anonymt med Sosial og ambulant akuttjeneste (SSA) på Legevakten i Oslo 23 48 70 90. De har døgnåpent telefonmottak og kan i alvorlige tilfeller dra hjem til studenten for å vurdere studentens helsesituasjon. Alternativt kan en ta kontakt med Bydelsoverlegen i den bydel studenten bor i og eventuelt oversende en bekymringsmelding.

Ved behov for akutt psykologisk hjelp

  • Hvis studenten snakker usammenhengende og henviser til ikke-eksisterende ting eller sammenhenger kan studenten være påvirket av rusmidler og/eller psykotisk, eller være i ferd med å bli det.
  • Hvis studenten ønsker hjelp kan en sammen med studenten ringe psykisk helse ved SiO Helses akuttvakt 22 85 33 00. Følg om mulig studenten til avtalt tid til psykologtjenesten. Vakt og alarmsentralen 22 86 66 66 kan også følge studenten til ønsket avtalt time ved SiOs akuttvakt.
  • Alternativt kan en ringe Oslo kommunes Sosial og ambulant akuttjeneste (SSA) 23 48 70 90. SSA har døgnåpen telefon og gir bistand ved krise, traumer, ulykker og gir oppfølging dersom noen har blitt utsatt for vold eller overgrep. De kan bistå med råd og veiledning og har ambulant utrykning.
  • Hvis studenten ikke er i stand til å ta vare på seg selv, eller er til fare for andre ring politiet på 112.
  • Ved fare for selvmord: "Kjenner du noen som strever med selvmordstanker?"  Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

 

Publisert 22. nov. 2012 10:02 - Sist endret 5. juni 2020 16:48