SV tok storeslem hos NFR

Forskere fra SV-fakultetet dro inn 87,2 millioner kroner fra NFR i de siste tildelingsrundene. Det er rundt en fjerdedel av alle NFR-midlene som gikk til UiO.

Bildet kan inneholde: sko, gest, font, albue, tommel.

Selv om det "bare" er ett av åtte fakulteter ved UiO, håver altså SV-fakultetet inn omtrent en fjerdedel av alle prosjektene som har fått NFR-finansiering enten i Tematiske utlysninger eller Banebrytende forskning (FRIPRO). Åtte av 33 UiO-prosjekter hører eller kan knyttes til SV-fakultetet. Til sammen mottar fakultetet drøye 87 millioner kroner.

Tre av åtte prosjekter eies av Psykologisk institutt (PSI), som også samarbeider med Folkehelseinstituttet (FHI) og Kongsberg sykehus om to til. ISV og ØI får to hver og ISS ett.

Mest til rettspsykologi på PSI

– Jeg har fått midler til et prosjekt om sakkyndighet i barnevernsaker og skal samarbeide med svenske, tyske og engelske kolleger, i tillegg til mine samarbeidspartnere Kirsten Sandberg og Camilla Bernt. Er veldig glad og takknemmelig for det, sier professor Annika Melinder ved PSI, som fikk vite om tildelingen allerede i forrige uke, da bevilgningene til NFR-programmet Arbeid og velferd ble annonsert.

Annika Melinder

Professor Annika Melinder har fått 12 millioner kroner av NFRs forskingsprogram Arbeids- og velferdsforskning til prosjektet «The use of Expert Reports as evidence in Child Protection Decision-Making».
 

Eivind YstrømProfessor Eivind Ystrøm har fått 9,6 millioner kroner fra NFRs forskningsprogram Banebrytende forskning (FRIPRO) til prosjektet «Early Life SocioEconomicstatus, mental health, and educational performance: an evaluation of sensitivity to the environment (ELiSE)».
 

Professor Lotte Thomsen har fått 9,6 millioner kroner fra NFRs forskningsprogramLotte ThomsenBanebrytende forskning (FRIPRO) til prosjektet «DISTRIBUTE: Do Fundamental Resource Distribution Principles of Need, Effort & Coalition Size Manifest Even in the Infant Mind?».
 

Fartein Ask TorvikFørsteamanuensis II Fartein Ask Torvik får også 9,6 millioner kroner fra forskningsprogrammet Banebrytende forskning (FRIPRO) til NFR for forskningsrosjektet "Parenthood,childlessness, and mental health in times of falling fertility".Prosjektet eies av FHI og PSI er partner.
 

Gernot ErnstForsker Gernot Ernst får 8 millioner kroner fra utlysningen Unge talenter i programmet Banebrytende forskning (FRIPRO) for prosjektet “Assessing the presence of covert consciousness in unresponsive dying patients. A translational research project”. Prosjektet eies av Kongsberg sykehus, mens PSI er partner.

Nullutslippsamfunn og andre utfordringer i samfunn og næringsliv hos ISV

Elin Lerum BoassonProfessor Elin Lerum Boasson får 12 millioner kroner fra kategorien Tematisk utlysning for å forske på nullslippsamfunn. Prosjektet heter: «Accelerating Climate Action and the State: Getting to Net Zero (ACCELZ)".
 

Professor Signy Irene Vabo får også 12 millioner kroner fra kategorien TematiskSigny Irene Vabo utlysning til et samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv. Prosjektet heter «Democratic innovations and responsive poiliticians» (DEMRE).

Om maskiner som lærer økonomi og om arbeidsmarkedsinstitusjoner på ØI

Professor Marcus Hagedorn får 12 millioner kroner i programmet Banebrytende forskning for prosjektet "Machine Learning about the Economy: Labor, Macro and IO".

Postdoktor Ragnhild Camilla Schreiner får 8 millioner kroner fra utlysningen Unge talenter i programmet Banebrytende forskning for å forske på arbeidsmarkedsinstitusjoner: "Labour market institutions, technological change and inequality".

Eksperters rolle i politikkutforming på ISS

Professor Cathrine Holst får 12 millioner kroner i kategorien Banebrytende forskning for prosjektet "The influence of experts on public policy (INFLUEX)"

Av Svein Harald Milde og Gro Lien Garbo
Publisert 6. sep. 2022 15:48 - Sist endret 9. sep. 2022 17:44