Mottak av internasjonale forskere og gjester

Ny i vertskapsrollen?


HF og ISMO

Tilhører du HF er du i ny ordning med ISMO. Se oversikt over hvem som gjør hva.

De øvrige fakultetene vil bli innlemmet utover vårsemesteret. Frem til da følger de gammel ordning.

Hva må ordnes før ankomst?

Hva må ordnes etter ankomst?

Lokale mottaksrutiner

Følgende enheter har utfyllende mottaksrutiner for internasjonale forskere og gjester:

Arrangementer

Fra sentralt hold organiseres det arrangementer og kurs som er spesielt rettet mot internasjonale forskere.

Se også