English version of this page

Saksbehandling og arkiv

UiO bruker ePhorte som saksbehandlings- og arkivsystem.

Systemet knytter alle enheter sammen i ett system og  gjør saksbehandling og arkivering mer effektiv for  saksbehandlere, ledere og arkivarer.

Nytt i ePhorte 13. februar 2017

Alle utgående brev til borgere, også de brevene som er unntatt offentlighet, skal ekspederes digitalt fra ePhorte til borgers digitale postkasse.

Dette gjelder ikke brev til virksomheter eller personer uten norsk fødselsnummer/D-nummer.

Alle utgående brev (uavhengig av om de er sendt digitalt eller på papir) skal fra 13.februar ha status E - ekspedert for å bli journalført.

Se oversikt over endringer