ePhorte

ePhorte er UiOs elektroniske saksbehandlings-og arkivsystem. Her finner du rollespesifikke veiledninger i bruk av ePhorte.

Nytt i ePhorte 13. februar 2017

Alle utgående brev til borgere, også de brevene som er unntatt offentlighet, skal ekspederes digitalt fra ePhorte til borgers digitale postkasse.

Dette gjelder ikke brev til virksomheter eller personer uten norsk fødselsnummer/D-nummer.

Alle utgående brev (uavhengig av om de er sendt digitalt eller på papir) skal fra 13.februar ha status E - ekspedert for å bli journalført.

Se oversikt over endringer

Trenger du opplæring i ePhorte?

Seksjon for forvaltning av elektronisk saksbehandling og dokumentasjon (eSak) tilbyr jevnlig kurs i ePhorte.