Spørreundersøkelse

BHT tilbyr mindre, skreddersydde spørreundersøkelser for å kartlegge spesielle tema innen arbeidsmiljø.

For omfattende arbeidsmiljø- og klimakartlegging bruker Universitetet i Oslo ARK.

Hvorfor ?

Det kan være at enheten ønsker å finne ut av spesielle problemstillinger - som for eksempel hva som er  viktig for de ansatte i forkant av en flytteprosess. Det er også muligheter for spørreundersøkelser innen ergonomi, arbeidshelse og yrkeshygiene.

Hva inngår i en mindre spørreundersøkelse?

  • Enhet for BHT rådgir i forhold til utforming, gjennomføring og oppfølging av kartleggingen.
  • Spørreundersøkelsen bør ikke inneholde for mange spørsmål og være målrettet mot et tema. Enhver spørreundersøkelse er et øyeblikksbilde. For å bli noe mer enn det må undersøkelsen følges opp av diskusjon og medvirkning fra tilsatte ved enheten.
  • Når resultatene foreligger er det viktig å ta tak i både det gode og det mindre bra. I  det som fungerer godt ligger også ofte nøkkelen til endring av uheldige arbeidsmiljøforhold.

Forberedelser ved enheten

Leder og verneombud må diskutere om, når og hvordan en undersøkelse skal gjennomføres på enheten. En arbeidsgruppe bør settes ned, for eksempel med leder, personalkonsulent og verneombud.  Arbeidsgruppen legger opp planen for oppstart, gjennomføring, rapportering og oppfølging. BHT deltar gjerne i arbeidsgruppen.

Før man setter i gang arbeidet med en undersøkelse, er det noen veivalg en må gjøre. Skal det være:

  • Anonym undersøkelse eller ikke
  • Engangs- eller repeterende undersøkelse
  • Konsentrasjon om fortid eller framtid
  • Direkte og/eller indirekte medvirkning

Bestilling

Enhetens leder er bestiller. Det er en fordel å få dette med i enhetens handlingsplan for bruk av BHT.
 

Publisert 16. juli 2013 15:24 - Sist endret 10. apr. 2017 12:18