Innkjøp ved Institutt for medisinske basalfag (IMB)

UiOs rammeavtaler skal i størst mulig grad gjelde for innkjøp og det skal utvises nøkternhet ved behovsvurdering for all bruk av offentlige finansierte midler. Innkjøpsbehov skal rettes til lokal rekvirent for vurdering av videre prosess.

Anskaffelser over NOK 100.000 eksl. MVA

Anskaffelser som overstiger 100.000 NOK ekskl. mva. meldes inn til Nicolai Schjelle Båtstad. Dette gjelder enkeltanskaffelser over eller regelmessige innkjøp fra en leverandør med samlet verdi over terskel. Oppdragsgivere og andre deltakere i en evalueringsprosess vil bli bedt om å fylle ut og signere en habilitetserklæring.

Innkjøp under 100.000 NOK eksl. MVA

Ved kjøp under 100.000 NOK ekskl. mva. bør det hentes inn tilbud fra flere leverandører for å ivareta tilstrekkelig konkurranse og oppnå lavest mulig kostnad.

Innkjøp under NOK 100.000 eksl. MVA skal primært håndteres av instituttets lokale rekvirenter, og godkjennes av lokal BDM.

Reisebestiller for eksterne (f.eks. gjesteforskere): Evelyn Voss Rygnestad

Oversikt over fagrekvirenter og innkjøpere ved IMB:

Administrasjon, fagstøtte og verksted

Enhet Fagrekvirent Innkjøper

Administrasjonen og fagstøtte

 

Diliana Antonova Grozdeva (kun administrasjonen)

 

Diliana Antonova Grozdeva

 

Rekvisitalager

Lourdes Cotrim Jacobsen Lourdes Cotrim Jacobsen

Studiestøtte

Cathrine Flesche

Cathrine Flesche

Mekanisk og elektronikk verksted

Knut Rekdahl
Mads Peter Granberg
Truls Tambs-Lyche

Nicolai Schjelle Båtstad

IT

Jon Wedervang
Morten Fahle
Eirik Mohn Kristensen

Cathrine Flesche

Avdeling for biostatistikk

Fagrekvirent Innkjøper
Hilde Liudalen Cathrine Flesche

Avdeling for atferdsmedisin

Fagrekvirent Innkjøper
Hilde Liudalen Cathrine Flesche

Avdeling for ernæringsvitenskap

Enhet Fagrekvirent Innkjøper

Avdeling for ernæringsvitenskap

Cathrine Flesche (administrative bestillinger og bestillinger for Masterprogrammet i klinisk ernæring)

Cathrine Flesche

Seksjon for klinisk ernæring

Enhet Fagrekvirent Innkjøper
Kirsten Holven Navida Akhter Sheikh Diliana Antonova Grozdeva
Rune Blomhoff Diliana Antonova Grozdeva Diliana Antonova Grozdeva
Kjetil Retterstøl Diliana Antonova Grozdeva Diliana Antonova Grozdeva
Per Ole Iversen Diliana Antonova Grozdeva Diliana Antonova Grozdeva
Asim Duttaroy Diliana Antonova Grozdeva Diliana Antonova Grozdeva
Stine M Ulven Navida Akhter Sheik  Diliana Antonova Grozdeva
Hilde Brekke Navida Akhter Sheik  Diliana Antonova Grozdeva
Christine Henriksen Diliana Antonova Grozdeva Diliana Antonova Grozdeva
 

Seksjon for ernæringsepidemologi

Enhet Fagrekvirent Innkjøper
Seksjon for ernæringsepidemologi Anne Marte Wetting Johansen Cathrine Flesche

Seksjon for molekylær ernæring

Enhet Fagrekvirent Innkjøper
Bjørn Skålhegg Solveig Pettersen Diliana Antonova Grozdeva
Knut Tomas Dalen Ingunn Jermstad Diliana Antonova Grozdeva
Svein Kolset Solveig Pettersen Diliana Antonova Grozdeva
Jason Matthews Solveig Pettersen Diliana Antonova Grozdeva

Avdeling for molekylær medisin

Seksjon for anatomi

Enhet Fagrekvirent Innkjøper

Disseksjon

Gunnar Ljunggren

Pawel Korpalski

Hilde Solheim

Lourdes Cotrim Jacobsen
Testatorordningen Evelyn Voss Rygnestad  Lourdes Cotrim Jacobsen
Niels Chr. Danbolt Lourdes Cotrim Jacobsen Lourdes Cotrim Jacobsen
Svend Davanger Grazyna Babinska Lourdes Cotrim Jacobsen

Mahmood Amiry-Moghaddam Reidun Torp

Mina Martine Frey Lourdes Cotrim Jacobsen
Jan Bjålie / Trygve Leergaard

Hong Qu

Grazyna Babinska

Lourdes Cotrim Jacobsen
Farrukh Chaudry Marivi Nabong Moen Lourdes Cotrim Jacobsen
Erik Dissen Wendi Jensen Lourdes Cotrim Jacobsen
Mike Daws Wendi Jensen Lourdes Cotrim Jacobsen
Andreas Lossius Wendi Jensen Lourdes Cotrim Jacobsen
Anne Spurkland

Hanna Kjelstrup

Anne Spurkland

Lourdes Cotrim Jacobsen
Rune Enger Lena Roth Lourdes Cotrim Jacobsen
 

Seksjon for biokjemi

Enhet Fagrekvirent Innkjøper

Phillipe Collas

inkl. Jan Brinchmann

Sumithra Taraldsen Sophia Salicath
Heidi Kiil Blomhoff Sophia Salicath Sophia Salicath
Sandip Kanse Sophia Salicath Sophia Salicath

Anne Simonsen

inkl. Hesso Farhan

Nagham Theres Asp

Solmaz Azar

Sophia Salicath
Ragnhild Eskeland Marit Ledsaak Sophia Salicath
Stamcellesenteret (UiO konti) Sophia Salicath Sophia Salicath
Jérôme Ruzzin Sissel Eikvar Sophia Salicath
Coen Campsteijn Sophia Salicath Sophia Salicath
 

Seksjon for fysiologi

Enhet Fagrekvirent Innkjøper
Kåre-Olav Stensløkken Ngoc-Trang Thi Huynh Lourdes Cotrim Jacobsen
Koen Vervaeke Kristin Larsen Sand Lourdes Cotrim Jacobsen

Joel Glover

Jean-Luc Boulland

inkl. Johan Storm

Kobra Sultani

Kobra Sultani

Cecilie Oksvold

Lourdes Cotrim Jacobsen
Johanne E. Rinholm Kobra Sultani Lourdes Cotrim Jacobsen

Torkel Hafting

inkl. Arild Njå

Kristin Larsen Sand Lourdes Cotrim Jacobsen
Hua Hu Cecilie Oksvold Lourdes Cotrim Jacobsen

Maja Elstad

inkl. Marianne Thoresen

Marian Berge Andersen Lourdes Cotrim Jacobsen
Magnus Aronsen Ngoc-Trang Thi Huynh Lourdes Cotrim Jacobsen
Jørgen Sugar

Lourdes Cotrim Jacobsen

(i påvente av ansettelse av ingeniør)

Lourdes Cotrim Jacobsen

Seksjon for komparativ medisin

Fagrekvirent Innkjøper
Nicoline Tømt Sophia Salicath

SFF Hybrid Technology Hub

Fagrekvirent Innkjøper
Lourdes Cotrim Jacobsen Lourdes Cotrim Jacobsen
Publisert 23. mars 2011 14:16 - Sist endret 29. sep. 2021 12:52