Kontrollprogram for lønnsproduksjon

Disse kontrollrutinene skal sikre god kvalitet på lønns-, utgifts- og reisebilag gjennom alle ledd. Se hvem som har ansvar for hva.

Lokal lønnscontroller

  • Følger opp kvaliteten på enhetens lønnsområde kvartalsvis, se rapporteringsrutiner.
  • Kvalitetssikrer det  tverrfaglig samarbeidet om bilag mellom økonomi, personal og ledelse.
  • Fremmer kvalitetshevende forslag for enhetens ledelse.
  • Deltar i lønnscontrollerforum.

Leder med BDM

  • Følger opp ressursbruk for enheten.
  • Godkjenner reiseforskudd, arbeidstid, ferietid og fravær m.m.
  • Anviser attesterte bilag.
  • Legger til rette for og påser at kontrollrutinene blir fulgt av enheten.

Personalkonsulent

  • Følger opp bilag relatert til start og stopp av månedslønn.
  • Gjør oppslag i SAP når Seksjon for lønn har godkjent lønnsbestillingen i ePhorte og bekrefter at bilaget tilknyttet start/stop av månedslønn er lagt inn riktig.

Økonomikonsulent

Kvadratisk knapp som viser et hvitt forstørrelsesglass på limegrønt bakgrunn

Kontakt

UiOs sentrale lønnscontroller
Anne Lau Revil