English version of this page

Attestering og anvisning av utgiftsrefusjoner


Attestering av utgiftsrefusjoner

Utgiftssrefusjonskrav skal attesteres av personer som er definert som attestanter på enheten.

Krav som er levert elektronisk attesteres i HR-portalen, se veiledning

Attestanten bekrefter at:

  • varen/tjenesten er mottatt
  • all påkrevd dokumentasjon ligger ved regningen
  • kontering er korrekt
  • summeringer er korrekt

Merk:

Anvisning av utgiftsrefusjoner

Utgiftsrefusjonskrav skal anvises av en person med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) på enheten.

Anviser bekrefter at:

  • det er hjemmel for disposisjonen
  • det er budsjettmessig dekning for utbetalingen
  • disposisjonen er økonomisk forsvarlig

Den som anviser skal videre kontrollere at utbetalingsgrunnlaget er attestert på korrekt måte, jamfør de krav som er oppført under attestasjon.

Utbetaling

Publisert 14. nov. 2016 20:09 - Sist endret 9. nov. 2020 16:33