Prosjektkontroll

Eiersted / Bokført sted og underskudd på oppdragsprosjekter

Risiko i regnskapet

Brudd på regelverk. Underskudd oppdragsprosjekter: At oppdragsprosjekter går med underskudd

Eiersted vs. bokført sted: At kostnader og inntekter i prosjektet belastes et annet kostnadssted enn prosjektets eiersted

Intervall

Månedlig kontroll.

Utfører

Ansvarlig lokalt

Ansvarlig

Den enkelte rapporterende enhet

Beskrivelse av kontrollhandlingen(e):

 1. Logg inn i Tableau (html login)
 2. Benytt mappen for UiOs Lokale Kontrollprogram og arbeidsbok for Prosjektkontroll. NB! Ny forbedret rapport pr 21.august 2019! 
  Fyll inn dine kriterier til høyre for gjeldende periode. År, periode og eiersted er nødvendig. Det er mulig å velge flere perioder men bare ett år av gangen.
  For å finne riktige eiersteder benytt feltet for «Søk på eiersted» og legg inn f.eks. 15* for å finne eiersteder på Matematisk Nataturvitenskapelig fakultet.
   
 3. Kjør rapporten for aktuelle eiersteder. Rapporten viser både underskudd på oppdragsprosjekter for aktuelle stedkoder og avvik mellom eiersteder og bokført sted der bokført sted ikke samsvarer med eier sted. NB! Ved overgang til nytt år kan avvik skyldes korrigering for feilføringer fra forrige år.
 • Foreta en gjennomgang av alle oppdragsprosjektene med underskudd og kommenter disse med eventuelle oppfølgingstiltak i kontrollrapporten.
 • Feilføringene mellom eiersted og bokført sted skal korrigeres i det systemet der den/de oppsto. Det vil si at det er eierstedet som skal ha kostnaden. Det skal som hovedregel være 1 til 1 forhold mellom eiersted og bokført sted. Avvik fra hovedregel som er avtalt må opplyses om i kontrollrapporten
 1. Dokumenter kontroll og avvikshåndtering og forklar i Task Manager slik det er beskrevet her: Levering, dokumentasjon og oppfølging
Av Ingeborg Brekke Mathisen
Publisert 14. juli 2017 09:06 - Sist endret 17. okt. 2019 13:51