Aktivitet 2: Etablere ny organisasjonsmodell i administrative systemer

Frist: 3 måneder før iverksettelsen av omorganiseringen (01/10)

Ansvar: Systemeier for SAP

Oppgave

  • På grunnlag av data lagt inn på excelskjemaet betegnelser-stedkoder i aktivitet 1 oppretter systemeier for SAP nye organisasjonselementer og kostnadssteder i relevante systemer. Informasjon om disse vil ble distribuert til de andre administrative systemene for å bli opprettet der.
  • Informasjon via SAP vil først bli distribuert fra gyldighetsdato for organisasjonen, typisk 01.01.ÅÅÅÅ. Dette skjer automatisk.
  • Det er viktig at de nye kostnadsstedene er på plass senest 01/10 slik at neste års budsjett kan legges inn i henhold til den nye organisasjonsstrukturen.
Publisert 3. okt. 2013 11:40 - Sist endret 8. des. 2015 12:44