Aktivitet 3: Hente ut ansattdata fra dagens organisasjon

Frist: 2 måneder før iverksettelsen av omorganiseringen (01/11)

Ansvar: Systemeiere

Oppgaver

1. SAP-informasjon

  • Systemeier for SAP tar ut en oversikt over alle ansatte registrert i SAP som berøres av organisasjonsendringen i et excelark.
  • Excelarket legges i enhetens Vortexmappe for oppdatering av informasjon knyttet til den nye organisasjonen.

2. ePhorte-informasjon

  • Systemeier for ePhorte legger excelskjema ephorte-roller-tilganger i enhetens Vortexmappe med listing av alle brukere og forslag til roller og tilgangskoder basert på eksisterende data I ePhorte.
Publisert 3. okt. 2013 11:45 - Sist endret 8. des. 2015 12:43