Hvem kontakter du om organisasjonsendringsprosesser?

Planlegging av organiasjonsendring

Systemspesifikke spørsmål

Systemeier for organisasjonsendringer

eller

Eier for systemet som spørsmålet gjelder

Ansatt ved enhet:

  • Når du mangler lese- eller skriverettigheter til din enhets Vortexmappe, kontakt
  • Når du er usikker på hvordan du skal redigere og lagre arbeidsdokumenter som ligger i din enhets Vortexmappe: Les Hvordan redigere Office-filer direkte i Vortex. Hvis du fortsatt har spørsmål, kontakt
  • Når du er usikker på om eller hvordan du skal laste opp et nytt arbeidsdokument i din enhets Vortexmappe: Les Hvordan laste opp Office-filer til Vortex. Hvis du fortsatt har spørsmål, kontakt

Administrator ved enhet:

  • Når du mangler administratorrettigheter til din enhets Vortexmappe, kontakt
  • Når du er usikker på hvordan du skal tildele eller frata personer ved din enhet lese- eller skriverettigheter, les Veiledning for administratorer av en Vortexmappe. Hvis du fortsatt har spørsmål, kontakt
  • Når du er usikker på hvordan du skal redigere og lagre arbeidsdokumenter som ligger i din enhets Vortexmappe: Les Hvordan redigere Office-filer direkte i Vortex. Hvis du fortsatt har spørsmål, kontakt
  • Når du er usikker på om eller hvordan du skal laste opp et nytt arbeidsdokument i din enhets Vortexmappe: Les Hvordan laste opp Office-filer til Vortex. Hvis du fortsatt har spørsmål, kontakt

Systemeier:

Innspill til nettinformasjon og skjema vedrørende organisasjonsendring