Aktivitet 8: Kvalitetssikre ansattdata i ny organisasjon

Frist: 1/2 måned før iverksettelsen av omorganiseringen (15/12)

Ansvar: Enhet

Oppgave

  • Etter at alle oppgaver er utført, vil systemeier for SAP ta ut relevante rapporter og legge disse i enhetens Vortexmappe.
  • Enheten skal kontrollere at den nye organisasjonen og de ansatte er satt opp med riktige verdier.
  • Personen som kontrollerer rapporten på enhetens vegne "signerer" rapporten ved å legge inn sitt navn og aktuell dato øverst på rapporten. Følg veiledning for bruk av Vortexmapper.
     
Publisert 3. okt. 2013 12:33 - Sist endret 8. des. 2015 12:41