Rutine for behandling av permisjonssøknader ved MN

  Aktivitet Aksjon Ansvarlig Kommentar
1

Søknad om permisjon gjennom HR-portalen eller skjema

Godkjenner / avslår Kontorsjef
  • Permisjon for å tiltre annen stilling
  • Utdanningspermisjon
  • Velferdspermisjon med lønn (i HR-portalen
  • Velferdspermisjon uten lønn
Permisjoner iht. lovverk tas til etterretning Kontorsjef
  • Omsorgspermisjon uten lønn (≤ 3 år)
2 Oversendelse til personal Via ePhorte Kontorsjef
  • Viktig med info til ansatte om å søke i god tid
  • Ved avslag, legg begrunnelse fra kontorsjef sammen med søknad
3 Behandling av søknad/melding Utsendelse av brev til søker Personalkonsulent Dok.flyt til Lønn
4 Gjeninntredelse Ansatt gir beskjed første dag tilbake, som videreformidles til personalkonsulent Kontorsjef  

 

 
Publisert 26. nov. 2015 22:43 - Sist endret 2. mars 2018 09:31