Intern personalhåndbok

Rammevilkår og prosedyrer knyttet til de mest sentrale områdene innenfor personaladministrativ saksbehandling ved UiO