Nettverk for personalrutineforvaltning

Personalrutineforvaltningen er et nettverk av personalkonsulenter/ -rådgivere, Seksjon for lønn og Arkiv som rapporterer til Avdeling for personalstøtte. Nettverkets formål er å utvikle og vedlikeholde felles løsninger for personalområdet innenfor personaladministrasjon, se mandat.

Medlemmer

Møter

Nettverket møtes etter en fastsatt møteplan, og det lages en kort oppsummering etter møtene.

Innspill

Har du ønsker om nye versjoner av felles maler og rutiner til systemer eller andre innspill til nettverket, send en e-post til personalrutiner@admin.uio.no.

Nettarbeid

Personalrutineforvaltningen har ansvar for vedlikehold og videreutvikling av personalrutiner på nett. Det redaksjonelle ansvaret ligger hos nettredaktøren for Avdeling for personalstøtte. Slik jobber vi sammen.

Publisert 13. mai 2015 09:49 - Sist endret 17. des. 2021 13:40