Tillitsvalgte ved UiO

Tjenestemannsorganisasjonene ved UiO holder selv  holder oversikt over sine tillitsvalgte:

Publisert 14. nov. 2015 16:44 - Sist endret 5. nov. 2019 13:39