Rekruttering

Å rekruttere medarbeidere er en av de viktigste investeringene UiO gjør. Medarbeiderens kompetanse og integrering i organisasjonen er avgjørende for hvordan UiO som organisasjon lykkes med å realisere sin visjon, strategier og mål.

Rekruttering i statlige virksomheter medfører sterkt regelstyrte prosesser. Mange aktører er involvert og det er viktig å kjenne til roller og ansvar til de ulike aktørene.

Lokale rekrutteringsguider

Rutiner og maler i tilsettingssaker