Styringsgruppemøte april, avlyst

Sist endret 16. juli 2020 19:48 av lenkeretter@localhost

Ble avlyst fordi prosjektgruppa ikke har kommet langt nok med behovsbeskrivelse.