Styringsgruppemøte april, avlyst

Sist endret 7. feb. 2020 17:14 av lenkeretter@localhost

Ble avlyst fordi prosjektgruppa ikke har kommet langt nok med behovsbeskrivelse.