Veiledning i SAP for deg som er LES-bruker

Som LES-bruker kan du - utover funksjonene i HR-portalen - gjøre oppslag og ta ut rapporter direkte i lønns- og personalsystemet SAPUiO. Her finner du veiledninger for alt du kan gjøre som LES-bruker.

Søk i LES-veiledninger

Opplæring

Personalkonsulenter tilbys jevnlig kurs i bruk av SAP som LES-brukere. Kontakt sap-kurs@admin.uio.no for kommende kurstilbud.