Klargjøre for sensur i Inspera

1. Sensor(er) og kommisjoner må registreres i FS

Alle sensorer må være registrert som fagperson i FS i forkant av eksamen.

2. Last opp besvarelser som skal sensureres

  • Legg ved fil: Dersom noen kandidater har skrevet noe på papir, skal du scanne inn og laste dette opp i Inspera. De fleste dyslektikere på UiO besvarer eksamen i Word og i noen tilfeller må disse besvarelsene må scannes og lastes inn, slik at de blir vurdert.
  • Last opp håndtegninger (Scantron): Dersom kandidatene besvarer oppgaver med håndtegninger under eksamen, må disse lastes opp i Inspera etter eksamen.

3. Registrer kandidater som ikke skal sensureres 

Registrer kandidater som ikke har møtt eller trukket seg ved eksamen i FS, slik at disse ikke blir fordelt på kommisjon.

  • På skoleeksamen registreres dette av fakultetet
  • På andre eksamener registreres dette av hovedansvarlig

4. Fordel kandidatene på kommisjoner

Du fordeler kandidater på kommisjonene manuelt i vurderingsenhet samlebilde eller ved å bruke FS-rutine 551.001 Kommisjonsfordeling. Pass på at alle kandidater som har levert i Inspera blir fordelt på kommisjon.

5. Overfør informasjon om kommisjon(er) til Inspera

Gå til den relevante prøven under fanen "Prøver" i Inspera og trykk på "Oppdater nå":

6. Sjekk at prøven er klar for sensur

Gå inn på prøven under fanen "Vurdering" og sjekk at den er "Åpen for vurdering". Sensur kan da starte.

Insperas veiledninger

Insperas nettsider om vurdering

Spørsmål?

Dersom du ikke får til å åpne prøven for vurdering, kontakt din fakultetskoordinator/superbruker i Inspera.

 

Publisert 5. nov. 2018 13:38 - Sist endret 11. aug. 2020 12:56