Emnegrupper

Fakultetet stiller krav til nettpresentasjon, sammensetning og saksbehandling av emnegrupper.

Utover skriveveiledningen har HF krav til

Emnegrupper ved HF som er opprettet, nedlagt eller endret fra og med 2013 (med lenke til 2012 og tidligere)

Publisert 30. apr. 2010 14:45 - Sist endret 12. okt. 2015 10:15