Læringsutbytte

Læringsutbytte er en fellesbetegnelse for de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse studentene/kandidatene har etter å ha fullført en studieenhet: emne, emnegruppe, årsenhet eller gradsstudium (bachelor/master). Læringsutbytte retter fokus fra hva som foregår i undervisningen, til hva man kan forstå/gjøre etter å ha fullført studieenheten. 

Det skal opplyses om læringsutbytte

  • i alle emnebeskrivelser og program- og studieretningsbeskrivelser under punktet Hva lærer du?
  • i alle emnegruppepresentasjoner under punktet Kort om emnegruppen.

Læringsutbytter på program eller studieretninger skal følge Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

For læringsutbyttene på emnene og emnegruppene er det laget tips til Hvordan formulere læringsutbytte?

Publisert 26. mai 2010 12:57 - Sist endret 12. okt. 2015 10:15